החיילים הבודדים לא מותירים את הבדידות מאחור עם שחרורם מצה״ל. אחרי שנתנו מעצמם למדינה, אסור למדינה להשאיר אותם לבדם.

בקדנציה הזו חוקקתי את החוק שמעניק להם 12,000 ש"ח נוספים בשנה כדי שיוכלו להשתלב בצורה טובה יותר בחברה. הם עשו בשבילנו - ואנחנו צריכים לעשות בשבילם.

אני צריך את קולכם בפריימריז כדי שאוכל להיאבק עבורם גם בכנסת הבאה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 234. comments: 21. shares: 30.
{% trans 'Tags' %}: