חג עצמאות שמח ישראל!

אני מאחל לך מדינה אהובה שפשוט נדע כולנו לשמור עליך בדיוק כפי שנולדת: בית לאומי לעם היהודי כולו שהשוויון מובטח בה תמיד לכל אדם. שנהיה תמיד עם חופשי בארצנו. חג שמח 🇮🇱

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 851. comments: 64. shares: 39.
{% trans 'Tags' %}: