‫מסע היח״צ של נתניהו לא מייצר שום לוחמה פסיכולוגית או הרתעה, רק התגרות מיותרת והזמנה לתגובה חוזרת מצד החיזבאללה.

איזה ציניקן נואש צריך להיות כדי ״לשרוף״ תרגיל הטעיה מבריק של הצבא ולהעמיד בסכנה לפגיעה נוספת חיילים ותושבים בצפון עבור ניסיון לרווח פוליטי זול. מה זה אם לא לעשות מסחרה מהביטחון הלאומי שלנו?

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 613. comments: 184. shares: 104.
{% trans 'Tags' %}: