הסיפור המוזר על אישורי הבנייה בקלקיליה הוא עוד עדות לדרך המופקרת שבה נתניהו מנהל את הקבינט הביטחוני. קודם עושים דיון שטחי, שבו לא מבררים דברים אפילו עד האמצע, ומצביעים בלי להבין על מה - וכשחלק גדול מחברי הקבינט אפילו לא נוכחים. אחר כך, כשמגיע הלחץ הפוליטי, ראש הממשלה נבהל, משקר ומאשים את כולם. בהתחלה הוא טוען שלא זכר, בדיוק כמו התאגיד ש"ברח לו". אחר כך הוא אומר שזה לא מה שהסבירו לו. בסוף, כרגיל, הוא מתגולל על אנשי הצבא.

ממחדל למחדל, ראש הממשלה מסרב לתקן את דרך קבלת ההחלטות בענייני המדינה החשובים ביותר. משקר לשקר הוא מזגזג כעלה נידף בגלל לחץ פוליטי, ומאשים קצינים שעושים את עבודתם במסירות. מי שמשלה את עצמו שבעניינים מבצעיים זה יקרה אחרת, שיקרא את דו"ח מבקר המדינה, ישמע כל מי שהיה בחדר ויבין: נתניהו הוא מר חוסר ביטחון ומר חוסר גיבוי.


likes: 604. comments: 72. shares: 131.
{% trans 'Tags' %}: