סיירתי הבוקר בירושלים המזרחית יחד עם עמותת אם אשכחך - הרצף הטריטוריאלי שנוצר בעקבות הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי מרמאללה ועד לבית לחם יוצר מצור על ירושלים. אנחנו מוכרחים לחזק את בירתנו ולאפשר גם בניה יהודית לאלתר.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 204. comments: 2. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: