בניגוד לתדמית הפוליטית הקשוחה שהייתה לה, לאורה נמיר היה לב ענק ורגיש לאוכלוסיות המוחלשות, היא הייתה אישה חכמה עם ידע אינטלקטואלי נרחב ומנהיגה אמיתית שעשתה מהפכות לטובת ציבור העובדים בישראל. תמיד ראיתי בה מורת דרך. יהי זכרה ברוך.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 260. comments: 86. shares: 8.
{% trans 'Tags' %}: