מפגש ראשון עם ראשי העיר החדשים שנבחרו בבחירות לרשויות המקומיות. השנה הראשונה, בעיקר החודשים הראשונים, הם הזמן הטוב ביותר לבצע שינויים, לרענן ולהשתנות לטובת התושבים.
יש מהפכת אשכולות במשרד הפנים כשהמטרה: יותר שרות לאזרחים.
בהצלחה חברים!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 93. comments: 42. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}: