טקס חנוכה עם עובדי משרד הפנים. היוונים קמו עלינו להעביר אותנו על דתנו ומורשתנו וניצחנו. עברנו מערכת בחירות מקומיות בהצלחה בנוסף לכל שאר מטלות המשרד. תודה רבה לכולם וחנוכה שמח

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 67. comments: 26. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: