חנוכה חג של משפחה. יחד עם נכדי ונכדותי כן ירבו, חוגגים את חג החנוכה. מסתבר שהילדים מחמירים מאוד בהלכות ׳דמי חנוכה׳. יצאתי בנזק אבל שווה כל מחיר.
אחי ורעי, נצלו את החג, התחברו למשפחה. חג שמח.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 678. comments: 119. shares: 11.
{% trans 'Tags' %}: