הותר לפרסום: ראש הממשלה משתף סוד מהקבינט הבטחוני.


likes: 2,875. comments: 542. shares: 434.
{% trans 'Tags' %}: