חייבים לעצור את ההסתה עכשיו!
יש חיים גם אחרי הבחירות.


likes: 2,467. comments: 250. shares: 475.
{% trans 'Tags' %}: