גם ביבי יודע, אין ממשלה חברתית בלי ש"ס חזקה


likes: 594. comments: 117. shares: 71.
{% trans 'Tags' %}: