שמעתי את דבריו של הרב אבינר והתפלאתי. העולם נברא בשלמות . הוא שלם כשנותנים מקום לנשים וגברים, מקשיבים לקולות נשיים וגבריים ופועלים להביא לידי ביטוי את הכוחות של נשים וגברים . המהפיכה הפמניסטית הגדולה ביותר בשני העשורים האחרונים היא מהפיכת לימוד התורה לנשים. כיום הנהגה של נשים בכלל ונשים דתיות בפרט, במרחב הציבורי היא מובנית מאליה. אני שמחה שצעירות דתיות רואות בי ובחברותיי מודל למנהיגות ועשיה למען נשים וגברים, למען חלשים, למען המדינה , תוך כדי חיבורים מגוונים של טוב משותף. נמשיך בכל הכח.


likes: 259. comments: 46. shares: 19.
{% trans 'Tags' %}: