גשמי ברכה באשדוד
שבת שלום לכולם!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 46. comments: 7. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: