הנכים לא צריכים את האמפתיה שלכם. הם צריכים משאבים.
כי לכל משפחה במדינת ישראל יש אדם עם מוגבלות.
זה נוגע בכולם.
תתעשתו
כי אני לא מכירה נכה שהוא לא עני וחי מקצבאות.


likes: 663. comments: 69. shares: 150.
{% trans 'Tags' %}: