נתניהו רוצה להפוך את ישראל לטורקיה.

אסור לנו לתת לזה לקרות!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 293. comments: 55. shares: 76.
{% trans 'Tags' %}: