למרות הפגרה הגעתי היום לכנסת להמשיך בעבודה. הפלא ופלא, קיבלתי מעטפה ללשכתי מארגון "בצלם" (אל חשש, רשום שזה נבדק). וואלה, מסקרן... בואו נפתח אותה ביחד!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 553. comments: 104. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}: