'תג מחיר' זה שם אחר ל'תג שנאה'. 'תג מחיר' מפיץ שנאה ברחבי המדינה שלנו.


likes: 99. comments: 19. shares: 19.
{% trans 'Tags' %}: