על הקמפיין נגד בוז׳י הוא לא שמע; את אישורי הבנייה בקלקיליה הוא לא הבין ואת האספקה השוטפת של השמפניה הורודה הוא לא ראה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 251. comments: 17. shares: 60.
{% trans 'Tags' %}: