החושך לא ייעלם מעצמו. חנוכה שמח!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 4,704. comments: 223. shares: 55.
{% trans 'Tags' %}: