אם מישהו היה צריך עוד הוכחה שנגמרו הימים בהן אלימות גרמה לנשים לשתוק, להסתתר ולחכות שמישהו אחר ישנה את המצב – הוא קיבל אותה היום בשביתת המחאה ההמונית והחשובה והוא יקבל אותה גם בהמשך, כי את התהליך הזה לא ניתן יהיה לעצור.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,633. comments: 65. shares: 140.
{% trans 'Tags' %}: