עכשיו בהפגנה - אי אפשר להכיל את מותם של צעירים כל כך בידי שוטרים.

הגיע הזמן שמשטרת ישראל תכיר בגזענות שבקרבה ותפעל למגר אותה. די!


likes: 107. comments: 20. shares: 13.
{% trans 'Tags' %}: