אבל על מותו של משה (מישה) ארנס ומצדיע לו בפעם האחרונה.

את ארנס פגשתי לראשונה כמפקד בשייטת 13 כאשר הגיע, כשר הבטחון, לבחון מקרוב את האתגרים המבצעיים והמשימות המיוחדות. בהמשך, כשהייתי כמפקד אוגדת עזה, למדתי להעריך את עומק מחשבתו ואת שיקול דעתו בשעה שקיים הערכות מצב במפקדת האוגדה בגוש קטיף. תמיד מעמיק ויסודי, תמיד קשוב וחד.

ארנס היה מטובי שרי הבטחון שידעה מדינת ישראל.

כל חייו שמר על ההדר הבית"רי.
איש של אמת. איש של מדע וטכנולוגיה, איש עם מילה.

יהי זכרו ברוך.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 342. comments: 40. shares: 18.
{% trans 'Tags' %}: