היום אני גאה להצטרף לשורות תנועת הליכוד ומצפה לקחת חלק מרכזי בהמשך העשייה הבטחונית, החברתית והכלכלית במדינת ישראל.

זוהי זכות עבורי להיות חלק ממשפחת הליכוד, התנועה הכי לאומית, הכי שורשית והכי דמוקרטית במדינת ישראל, מפלגה בעלת עקרונות מוצקים ועמוקים של ביטחון, חירות ושלום, אשר נוצקו ליסודות ברזל בידי מנחם בגין שהיה תמיד מודל לחיקוי והערצה עבורי.

גם הממשלה הבאה תורכב ע"י בנימין נתניהו בראשות הליכוד, ואני מתחייב להתייצב לצידו, להמשיך ולהוביל יחד מדיניות בטחונית נחושה לצד תפיסה חברתית וכלכלית נאורה.

אדוני ראש הממשלה, תודה אישית על האמון ועל השותפות, האתגרים רבים. לא תמו מלחמות ולא נדם שאון הקרבות, אך ידינו תמשיך ותהיה על העליונה בכל מאבק.

מצפה לנו עבודה רבה.
יחד ננצח!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,691. comments: 519. shares: 260.
{% trans 'Tags' %}: