רגע מרגש במהלך ביקור עבודה קצר לקליטת עלייה מצרפת. דגל ישראל מתנוסס בבית ספר יהודי בלב פריז.
עם ישראל חי.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,456. comments: 25. shares: 53.
{% trans 'Tags' %}: