רגע מרגש במהלך ביקור עבודה קצר לקליטת עלייה מצרפת. דגל ישראל מתנוסס בבית ספר יהודי בלב פריז.
עם ישראל חי.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,443. comments: 23. shares: 51.
{% trans 'Tags' %}: