רכיבת אופניים בשדות ארצנו היפה היא דרך נפלאה לפתוח את סוף השבוע.
שבת שלום

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 918. comments: 89. shares: 13.
{% trans 'Tags' %}: