״ארץ ישראל לא בזכות הכוח, אלא בכח הזכות״

היום אנו מעלים את זכרו של מנחם בגין.
בגין היה מנהיג דגול אשר גילה אחריות לאומית עוד בהיותו מפקד האצ״ל. בשנת 1977 חתם בגין על הסכם השלום ההיסטורי עם מצרים. היום, אנו ממשיכים את דרכו ומורשתו, ומובילים קדימה את מדינתנו. זאת הדרך היחידה להבטיח את ביטחוננו ומורשתנו.

תרומתו תיזכר לנצח ודמותו לא תמוש מאיתנו.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 381. comments: 55. shares: 24.
{% trans 'Tags' %}: