הליכוד - ממשיכים לחזק את כלכלת ישראל.


likes: 151. comments: 34. shares: 12.
{% trans 'Tags' %}: