הכנות אחרונות לקראת יום הבחירות.

ליכוד חזק - ישראל חזקה 🇮🇱

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,014. comments: 115. shares: 69.
{% trans 'Tags' %}: