חייבים לסגור את הפער - יוצאים להצביע מחל.


likes: 545. comments: 89. shares: 85.
{% trans 'Tags' %}: