אחוזי הצבעה גבוהים במעוזי ההצבעה של השמאל, המצב באיזורי ההצבעה המובהקים של הלכוד - רדום.
צאו להצביע באופן מיידי, נותרו שעות בודדות כדי למנוע ממשלה בראשות לפיד וגנץ.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 480. comments: 202. shares: 148.
{% trans 'Tags' %}: