היום ציינו 18 שנים לאחד מהארועים הקשים בעת האינתיפאדה השנייה - הפיגוע בדולפינריום בתל אביב.

21 בני נוער, רובם יוצאי חבר העמים, קיפחו את חייהם בפיגוע האכזרי והנורא, חלקם עלו לבדם לארץ, חלקם היו ילדים יחידים להוריהם. אנו מוקירים את זכרם של ההרוגים ומאמצים אל ליבנו את בני המשפחות השכולות.

צה״ל וכוחות הביטחון הם כלי המגן המקנה חיים לאזרחי ישראל, נמשיך לעמוד על המשמר כנגד כל אויב וצר. נפעל ללא ליאות כדי להגן על מדינת ישראל ועל ריבונותה וכדי להבטיח את שלום אזרחיה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 474. comments: 35. shares: 28.
{% trans 'Tags' %}: