פותחים את סופהשבוע בגן הנדיב בזכרון יעקב. שבת שלום.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,444. comments: 231. shares: 44.
{% trans 'Tags' %}: