התיישבות וציונות בשומרון.
אמש ציינו 40 שנים למועצה האזורית שומרון.
ההתיישבות ביהודה, בשומרון, בבקעת הירדן, בנגב ובגליל הינה מימוש הציונות ומרכיב מרכזי בביטחון ישראל.
ברכות לתושבים ולמנהיגי הציבור.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 262. comments: 23. shares: 12.
{% trans 'Tags' %}: