אירחתי במרכז הסייבר של משרד האנרגיה בב"ש את עמיתי, תת מזכיר האנרגיה האמריקאי, דן ברולייה.

במהלך הסיור סקרו בפנינו את פעילות המשרד וההגנה על תשתיות האנרגיה בישראל.

הצורך בהידוק שיתוף הפעולה בין ישראל לארה״ב בתחום הגנת הסייבר על תשתיות האנרגיה הינו חשוב, בין השאר לאור איומי הסייבר מאיראן.

צילום: דוד אזגורי, שגרירות ארה״ב

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 73. comments: 6. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: