מפתחים ונמשיך לקדם את משק האנרגיה הישראלי לטובת כל אזרחי ישראל!


likes: 373. comments: 80. shares: 39.
{% trans 'Tags' %}: