לראשונה, מקורות נסחרת בבורסה - וכולנו מרוויחים!

זהו צעד חשוב במסגרת הרפורמה שגיבשנו בשנה האחרונה בחברת מקורות, שהופכת את החברה ליעילה ותחרותית יותר מאשר בעבר.

הצלחת הרפורמה תאפשר כבר בשנה הקרובה הכפלה משמעותית של תכנית הפיתוח של משק המים הארצי, מכ-800 מלש"ח בשנה לכ-1.4 מיליארד ש"ח. בנוסף, תסייע למוכנות משק המים לתקופות בצורת עתידיות, לרבות המשך הקמת "המוביל הארצי ההפוך", שיאפשר להזרים מים מותפלים מהים התיכון לכנרת ולנחלי הגליל התחתון.


likes: 74. comments: 18. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}: