**ממשיכים ביישום מדיניות הפסקת השימוש בדלקים מזהמים בישראל: יותר אנרגיה מבוססת גז טבעי ואנרגיות מתחדשות, ופחות פחם, סולר ומזוט**

אמש התפרסמה האסדרה להקמת תחנות כוח קטנות לייצור חשמל (מיקרו-גנרציה) ברחבי הארץ, עם ביקוש כפול מהמכסה שנקבעה! המהלך יעניק למשק חוסן אנרגטי, יאפשר ליהנות מחשמל תחרותי, יעיל וזול ויספק אנרגיה נקייה יותר.

בנוסף, בכנס השנתי של רשות החשמל שנערך היום, הוצגה התחזית לפיה בסוף שנת 2020, ישראל תעמוד ביעד לייצור 10% מהחשמל במשק באנרגיות מתחדשות.

בזכות צעדים אלה, נוכל ליהנות מאנרגיה נקייה ומתקדמת, נשמור על הסביבה ובעיקר על בריאות ילדינו.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 285. comments: 49. shares: 23.
{% trans 'Tags' %}: