משרד האנרגיה מאיץ את פריסת עמדות הטעינה המהירות לרכבים חשמליים: למעלה מ-100 עמדות חדשות מדן ועד אילת: כ-7 דקות טעינה בעמדה אולטרה מהירה לרכבים המותאמים לכך יספיקו לנסיעה של 100 ק"מ ברכב חשמלי.

פריסה מקיפה ורחבה של עמדות הטעינה לאורכה ולרוחבה של ישראל תאפשר טעינה מהירה ונוחה לכלי רכב חשמליים, ותעודד מעבר לכלי רכב חשמליים לכלל האזרחים המעוניינים בכך.

זהו צעד חשוב נוסף בדרך ליישום החזון שאני מוביל לגמילת ישראל מאנרגיה מזהמת עד שנת 2030.

נמשיך לפעול לקידום נושא זה, שיוביל להפחתת זיהום האוויר ולחיסכון בעלויות.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 424. comments: 68. shares: 40.
{% trans 'Tags' %}: