קו מתח 400 החדש שיאיר את הדרום, יוצא לדרך!


likes: 49. comments: 11. shares: 4.
{% trans 'Tags' %}: