לפני כשעה הותקלתי בתוכנית "הכול פוליטי" בערוץ כאן בסוגיית יעל אבקסיס ואמירת "חוסר אנושיות הימניים".

זאת היתה תשובתי:


likes: 430. comments: 60. shares: 44.
{% trans 'Tags' %}: