לפני כחצי שעה הגעתי לנחם ולחזק את ידיהם של נשיא המדינה, Reuven Ruvi Rivlin - ראובן רובי ריבלין ובני משפחתו.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 32. comments: 0. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: