לקראת חג שבועות, התראיינתי לישי כהן מחדשות כיכר השבת והזכרתי קטע מתוך שיחה של הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני ושלי, במהלכה אמר לי הרב: "שלא יעבור יום בו לא תקדיש שעתיים ללימוד תורה". אמירה זו ליוותה ומלווה אותי בכל תפקיד, שהרי העיסוק בתורת ישראל שומר על מידותיו הטובות של האדם, על האיזון, שיקול דעתו והאנושיות שלו. לא משנה באיזה תפקיד נהיה ומהי דרגת העומס הנובעת ממנו,
השליחות שלנו היא לשמור על בני האדם שאנחנו דרך יראת שמים וחיבור לעולמה של תורה.

חג שבועות שמח לכל בית ישראל
שלכם,
יואב בן צור


likes: 26. comments: 1. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: