הזדעזעתי עמוקות מהצפייה בסרטון בו נראה השוטר מושך בפאות של מרדכי קרויזר. המראה בו מוחזק יהודי בפאותיו ומושפל בלתי נתפס, מצער וחוטא לכל מנגנון של אכיפת חוק. יש לערוך תחקיר מקיף אודות האירוע ולהסיק את המסקנות המתבקשות.


likes: 14. comments: 0. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: