במלאת שמונה שנים להסתלקותו, עליתי היום לשאת תפילה בציונו של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל בהר הזיתים.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 60. comments: 1. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: