מצער כי דווקא ביום המציין לאן שנאת חינם הובילה את עמנו אנו מתבשרים על החלטת בית משפט בישראל, המדירה ציבור שלם ואף שוללת את זכויותיו לצרוך תרבות באופן שווה. החלטה זו היא תוצאה של קמפיינים נגד הציבור החרדי הדתי והמסורתי כאחד והיא מסוכנת לדמוקרטיה. אנו נמצא את הדרך החוקית על מנת להשיב את הצדק וכבוד האדם למחוזותינו.


likes: 19. comments: 0. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: