אני שולח תנחומים למשפחת ההרוגה בפיגוע שאירע בבוקר יום שישי, רינה שנרב הי"ד, ואיחולי החלמה מהירה לפצועים הרב איתן ודביר שנרב יבל"א. כל ניסיון של האויב לערער את שגרת החיים במפעל ההתיישבות ראוי לתגובה קשה וחריפה מצידנו.


likes: 13. comments: 0. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: