דבריו של רם בן ברק - Ram Ben Barak מקוממים וגזעניים ומרחיבים את הפילוג בעם. מפלגת כחול לבן המתיימרת להיות אלטרנטיבה שלטונית צריכה ללמוד שגם לישיבה באופוזיציה צריכים להיות סטנדרטים של כבוד אדם באשר הוא.


likes: 14. comments: 0. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: