שימוע למפכ״ל הבא בכנסת בהליך ציבורי חשוף וגלוי.
פניתי הערב לראש הממשלה לבטל את הועדה למינוי בכירים שדיוניה חסויים ובמקום זאת לנהל שימוע ציבורי פתוח בכנסת.

טרום הועדה, כל מועמד עובר משוכה של בדיקה משפטית על ידי היועץ המשפטי כך שאין צורך בבחינה משפטית מעבר לקיים.

במידה והמלצתי תתקבל בכוונתי לקיים בועדת הפנים של הכנסת שימוע פתוח עם המועמד למפכ"ל המשטרה טרם אישורו הסופי בממשלה.


אהבו: 211. הגיבו: 27. שיתפו: 53.
{% trans 'Tags' %}: