נאמתי היום בכנס מיוחד בכנסת בנושא ביטול חוק ההתנתקות מצפון השומרון -
שכנאמן א"י ומתנגד נחרץ לחוק הגירוש בזמנו, הנושא חשוב וקרוב מאוד לליבי.
המטרה היא לבטל את החוק ולחזור לישובים אלו, שלא היתה סיבה לצאת מהם מלכתחילה.
החוק של חה"כ שולי מועלם יעלה בכנסת, ויקבל את מלוא תמיכתי ותמיכת חברי, בממשלה ובכנסת, אוהבי ותומכי ההתישבות.


אהבו: 298. הגיבו: 26. שיתפו: 39.
{% trans 'Tags' %}: